Calcita verde

ETIMOLOGIA: El seu nom procedeix del llatí calx que vol dir calç viva .
 
SISTEMA CRISTAL·LÍ: Trigonal, hexagonal.
 
PRINCIPI DE FORMACIÓ: Secundaria.
 
CLASSE MINERAL: Carbonats.
 
FORMULA QUÍMICA ELEMENTS MINERALS: CaCO3.
 
DURESA: 3 en l' escala de Mohs.
 
JACIMENTS: Brasil, Islàndia, Romania, Bèlgica, República Txeca, EUA, la Gran Bretanya.
 
 
MINERALOGIA: La calcita s'origina a partir de solucions que contenen calci. En filons hidrotermals es formen cristalls de grans dimensions, tot i que és més comú que la calcita es formi per sedimentació (procés per el qual el sediment en moviment es diposita) de solucions meteoritzades. El seu color verd van ser generats per l'exposició natural a radiacions ionitzants. 
 
 
MITOLOGIA I CURIOSITATS: Com calci, la calcita s'utilitza des de l'antiguitat com a medicina popular, s'ha utilitzat en embenats en cas de malalties de la pell : úlceres, berrugues, ferides etc. La calcita és un dels minerals més abundants del planeta i apareix habitualment en grans quantitats. La fàcil solubilitat en aigua del carbonat càlcic fa sovint que la calcita deixi buits a la roca , o que pateixi pseudomorfosis , per exemple de smithsonita o hematites, coure, pirita, quars, galena, marcassita o pirolusita. A causa de que la calcita és un mineral molt comú, i als seus molt variades formes, també té un ús molt divers. Ja els romans fa segles, dominaven la tècnica de la cocció de la calç i la de la fabricació d'argamassa.
PER SABER MÉS: La Pseudomorfosis és el fenomen pel qual un mineral de forma determinada se substitueix, mantenint la seva forma, per un altre mineral de composició química diferent, (exemple: l'atzurita és pseudomorf de la malaquita).
 
 
PROPIETATS: Es diu que aporta claredat i equilibri mental afavorint l'enginy , facilita la comunicació i el pas d'una situació estancada a una situació positiva , aquesta pedra absorbeix la negativitat , ajuda a portar les idees a la pràctica.
 
 
CHAKRES: melsa.
 
 
SIGNE ZODIACAL: Càncer, virgo, escorpió.
 
 
USOS: Bijuteria, col·lecció, meditació, per fer ciments, materials ceràmics, obtenció de la calç, per a càrrega, en indústria química, com a fonent en menes metàl·liques.
Product added to wishlist
Product added to compare.