Mestre clau

El Quars Clau és un quars cristall de roca que presenta una finestra de tres o sis cares en alguna faceta del cristall.

El quars mestre clau

és una punta de quars d'on veurà surten altres puntes o puntetes creant una mena de clau.

és útil quan mitjançant la meditació o un somni o una visualització apareixen davant nostre algun portal sota formes variades que han de ser oberts amb aquest tipus de quars claus, i que un cop oberts ens proporcionen part de l'aprenentatge i coneixement que ens ajudarà a viure en harmonia amb el món, acompanya el camí de trobar respostes a aquelles preguntes importants per a tu.

Accés a Nous Començaments: Es creu que el quars mestre clau simbolitza i facilita l'accés a noves oportunitats, camins i inicis. La clau representa la capacitat d'obrir portes a experiències, coneixements o dimensions prèviament inaccessibles.

Descobriment i Desbloqueig: Aquest vidre és utilitzat per desbloquejar els secrets del jo interior, així com per descobrir veritats ocultes a l'univers. Ajuda a superar limitacions autoimposades i trobar solucions a problemes complexos.

Curació i Alliberament de Bloquejos Energètics: Es considera que el quars mestre clau té una forta capacitat per identificar i alliberar bloquejos energètics dins del cos o aura, facilitant un flux energètic saludable i la curació emocional o física.

Enfortiment de la Intuïció i la Connexió Espiritual: En promoure l'obertura de canals espirituals, aquest quars potencia la intuïció i enforteix la connexió amb guies espirituals o la consciència universal.

Meditació i Treball Espiritual: Ideal per a meditacions profundes, especialment les enfocades al descobriment personal o l'accés a coneixements ancestrals. El seu ús pot ajudar a rebre missatges intuïtius més clars o experimentar connexions espirituals més profundes.

Eina de Sanació: En sessions de teràpia amb vidres, el quars mestre clau es pot utilitzar específicament per treballar sobre bloquejos energètics, promovent una sanació més efectiva i profunda.

Amulets i Objectes de Poder: Portar un quars mestre clau com a amulet o tenir-lo en espais personals pot servir com a recordatori constant de l'obertura a noves possibilitats i la superació d'obstacles personals.

El quars mestre clau és una eina poderosa per als que busquen avançar en el viatge espiritual, oferint suport en l'exploració del jo interior i en la manifestació de nous començaments.

quars mestre clau
Product added to wishlist
Product added to compare.