A Cristalljoia online pots pagar mitjançant:

Targeta de Crèdit

Paypal

Transferència Bancària


Enviaments per:

MRW amb codi de seguiment (Península)

Correus amb codi de seguiment (resta d'Espanya i Portugal)

Recollida a la botiga, ja que moltes vegades tens un amic o familiar que viu o visita la ciutat i recull el teu comandament o bé tens la teva pròpia agència de transport i demanes una recollida.

Tots els preus tenen IVA inclòs


1.Compra al detall o com a persona particular


Els preus dels enviaments per a minoristes a Península Espanya i Portugal en general costen 5,50 euros

Si compres més de 40 euros com a minorista es descompten les despeses d'enviament sempre que el pes de l'enviament no superi els dos quilos, si els supera nosaltres pagarem els 5,50 igualment i tu la resta.


Enviem per MRW amb codi de seguiment, la teva comanda hauria d'arribar al dia hàbil següent, qualsevol cosa ens truques per veure què ha passat.


Els enviaments per correus també van amb codi de seguiment, per correus la teva comanda trigarà entre tres i set dies a arribar, igualment qualsevol cosa ens truques.


Per a enviaments a minoristes a Ceuta, Melilla, Illes Canàries, Madeira i resta el món els efectuem per Correus, el preu de l'enviament depèn del pes i el tipus d'enviament que vulguis, urgent, normal. Sempre enviem amb codi de seguiment.


2. Compra com a Majorista


Els preus dels enviaments per a majoristes a Península Espanya i Portugal en general costen 6,15 euros, aquests preus pot variar segons el pes del teu comandament.


Per a enviaments a majoristes a Ceuta, Melilla, Illes Canàries, Madeira i resta el món els realitzem per Correus, el preu de l'enviament depèn del pes i el tipus d'enviament que vulguis, urgent, normal. Sempre enviem amb codi de seguiment.


3. Devolucions


Oferim reemborsament i/o canvi dins dels primers 14 dies de la compra. Si han transcorregut 14 dies des de la compra, no se t'oferirà un reemborsament i/o canvi de cap tipus.


Elegibilitat per a reemborsaments i canvis


El teu article ha d'estar sense fer servir i en les mateixes condicions en què el va rebre.


L'article ha d'estar a l'embalatge original.


Envia'ns un email a cmd@cristalljoia.com i envia el teu article a: C. Jaume I, nº16 08002 Barcelona.


Les despeses d'enviament de retorn seran a càrrec del client.


Quan es rebi i inspeccioni la teva devolució, t'enviarem un email per notificar-te que hem rebut el teu article tornat. També us notificarem l'aprovació o el rebuig del vostre reemborsament.


Si és aprovat, llavors es processarà el teu reemborsament i s'aplicarà un crèdit automàticament a la targeta de crèdit o mètode de pagament original, dins d'una certa quantitat de dies.


Reemborsaments endarrerits o faltants


Si encara no heu rebut un reemborsament, primer verifica una altra vegada el vostre compte bancari. Després, comunica't amb la companyia de la teva targeta de crèdit. Podeu trigar un temps abans que es publiqui oficialment el vostre reemborsament.


Si has fet tot això i encara no has rebut el teu reemborsament, comunica't amb nosaltres al (cmd@cristalljoia.com i/o 93-268-44-52).

Cristalljoia S.L., responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions dús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

Cristalljoia, S.L.,. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web de Cristalljoia, S.L.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Denominació social: Cristalljoia, S.L.,

Nom comercial: Cristalljoia

NIF: B59621847

Domicili: C. Jaume I, nº16, 008002 Barcelona

e-mail: cmd@cristalljoia.com

2. OBJECTE

A través del Lloc Web, us oferim als Usuaris la possibilitat d'accedir a la informació sobre els nostres serveis.

3. PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES

Quan per a l'accés a determinats continguts o servei sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L'empresa donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats a la secció de Política de Privadesa.

4. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

L'Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren a l'Espai Web i en especial, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits a la pàgina, que són propietat exclusiva de l'empresa i /o de tercers, els qui tenen el dret exclusiu d'utilitzar-los en el trànsit econòmic. Per tot això l'Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts mantenint indemne la
empresa de qualsevol reclamació que es derivi de l'incompliment d'aquestes obligacions.

En cap cas l'accés a l'Espai Web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets esmentats, llevat que s'estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d'Ús de l'Espai Web no confereixen als Usuaris cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de l'Espai Web i/o dels seus continguts diferents dels aquí previstos expressament. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per l'empresa o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d'ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest Espai, així com el mateix Espai en conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d'autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. L'empresa és titular dels elements que integren el disseny gràfic de l'Espai Web, els menús, els botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de l'Espai Web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització dels elements esmentats. El contingut disposat a l'Espai Web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d'informació, de cap manera ni de cap mitjà, llevat que es compti amb l'autorització prèvia, per escrit, de la citada Entitat.

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el copyright així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d'informació que pogués contenir els continguts. L'Usuari d'aquest Espai Web es compromet a respectar els drets enunciats ia evitar qualsevol actuació que els pugui perjudicar, reservant-se en tot cas l'empresa l'exercici de tots els mitjans o accions legals que li corresponguin en defensa dels seus drets legítims de propietat intel·lectual i industrial.

5. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L'USUARI DE L'ESPAI

WEB

L'Usuari es compromet a:

1. Fer un ús adequat i lícit de l'Espai Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable a cada moment; (ii) les Condicions Generals d'Ús de l'Espai Web; (iii) la moral i els bons costums generalment acceptats i (iv) l'ordre públic.

2. Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir a l'Espai Web.

3. Facilitar informació veraç en emplenar amb les vostres dades de caràcter personal els formularis continguts a l'Espai Web ia mantenir-los actualitzats en tot moment de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l'Usuari. L'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a l'empresa oa tercers per la informació que faciliti.

No obstant el que estableix l'apartat anterior, l'Usuari també s'ha d'abstenir de:

1. Fer un ús no autoritzat o fraudulent de l'Espai Web i/o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits a les presents Condicions Generals d'Ús, lesius dels drets i interessos de
tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels serveis o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

2. Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides de l'Espai Web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.

3. Provocar danys als sistemes físics o lògics de l'Espai Web, dels seus proveïdors o de tercers.

4. Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys als sistemes físics o lògics de l'empresa, proveïdors o de tercers.

5. Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de lempresa, tercers proveïdors i altres Usuaris.

6. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès.

7. Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de l'empresa o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme de
informació que puguin inserir-se als continguts.

8. Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat expressament a les pàgines web on es trobin els continguts o, en general , dels que es facin servir habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització de l'Espai web i/o dels continguts.

9. En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que: • De qualsevol manera sigui contrari, menysprei o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, als Tractats Internacionals ia la resta de la legislació vigent.• Indueixi , inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic.• Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició. • Incorporeu, poseu a disposició o permeteu accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic. Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor. • Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic. • Està protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a la societat oa tercers sense que hagi estat autoritzat l'ús que es pretengui realitzar. Sigui contrari a l'honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones. Constituïu qualsevol tipus de publicitat. o programa que impedeixi el funcionament normal de l'Espai Web.

Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts de l'Espai Web, se us proporcionés una contrasenya, s'obliga a fer-la servir de manera diligent, mantenint-la en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, i es comprometrà a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l'accés als serveis i/o continguts esmentats per part de persones alienes. Igualment, s'obliga a notificar a la societat qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la contrasenya, com, a títol enunciatiu, el robatori, la pèrdua o l'accés no autoritzat, a fi de procedir a cancel·lar-la immediatament. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, l'empresa quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de l'ús indegut de la seva
contrasenya, sent de la seva responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis de l'Espai Web per qualsevol tercer il·legítim. Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en aquestes Condicions Generals d'Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que es puguin derivar d'aquest incompliment per a l'empresa.

6. RESPONSABILITATS

No es garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes a la web que es puguin veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. No es fa responsable de les decisions que es puguin adoptar com a conseqüència de l'accés als continguts o les informacions ofertes.

Es podrà interrompre el servei, o resoldre de manera immediata la relació amb l'Usuari, si es detecta que un ús del seu Espai Web, o de qualsevol dels serveis oferts en aquest, és contrari a les presents Condicions Generals d'Ús. ens fem responsables per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de lús de lEspai Web.

Únicament serà responsable d'eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. En especial no serem responsables dels perjudicis que se'n poguessin derivar, entre d'altres, de:

1. Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors a les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de la empresa.

2. Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de
qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.

3. Abús indegut o inadequat de l'Espai Web.

4. Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per lús de versions no actualitzades del mateix. L'administrador de l'espai web es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present a l'Espai Web.

L'empresa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels usuaris d'espai web. Així mateix queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades,
estant aquests únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D'altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte dels serveis esmentats, podrà ser l'Usuari reclamat pels danys o perjudicis causats.

Vostè mantindrà l'empresa indemne davant de qualsevol dany i perjudici que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús de l'Espai Web. Així mateix, vostè s'obliga a indemnitzar davant de qualsevol dany i perjudici, que es derivin de l'ús per part seva de robots, spiders, crawlers o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament de l'Espai Web.


7. HIPERVINCLES

L'Usuari s'obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un hiperenllaç o hipervincle, l'Espai Web, així com cap dels seus continguts, llevat d'autorització expressa i per escrit del responsable del fitxer.

L'Espai Web pot incloure enllaços a altres espais web, gestionats per tercers, per facilitar l'accés de l'Usuari a la informació d'empreses col·laboradores i/o patrocinadores. D'acord amb això, la societat no es responsabilitza del contingut dels Espais web esmentats, ni se situa en una posició de garant ni/o de part ofertant dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers .

Es concedeix a l'Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal de l'Espai Web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els Espais web que incloguin enllaç al nostre Espai Web (i) no podran falsejar la seva relació ni afirmar que s'ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de la nostra societat; (ii) no poden incloure continguts que es puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l'ordre públic o il·lícits; (iii) no podran enllaçar a cap pàgina de l'Espai Web diferent de la pàgina principal; (iv) haurà d'enllaçar amb la pròpia adreça de l'Espai Web, sense permetre que l'Espai web que realitzi l'enllaç reprodueixi l'Espai Web com a part de la seva web o dins d'un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines de l'Espai Web. L'empresa podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç a l'Espai Web, després d'això haurà de procedir immediatament a la seva eliminació.

L'empresa no pot controlar la informació, els continguts, els productes o els serveis facilitats per altres Espais web que tinguin establerts enllaços amb destinació a l'Espai Web.

8. PROTECCIÓ DE DADES

Per utilitzar alguns dels serveis, l'usuari ha de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. L'empresa tractarà automatitzadament aquestes dades i aplicarà les mesures de seguretat corresponents, tot això en compliment del RGPD, LOPDGDD i LSSI. L'Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals, així com l'establiment de les finalitats prèviament establertes, en les condicions definides a la Política de Privadesa.

9.COOKIES

L'empresa es reserva el dret d'utilitzar la tecnologia “cookie” a l'Espai Web, per tal de reconèixer-ho com a Usuari freqüent i personalitzar l'ús que realitzi de l'Espai Web mitjançant la preselecció del vostre idioma, o continguts més desitjats o específics.

Les galetes recopilen l'adreça IP de l'usuari i és Google el responsable del tractament d'aquesta informació.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador, per mitjà d'un servidor web, per registrar la navegació de l'usuari a l'espai web, quan l'usuari en permeti la recepció. Si ho desitgeu podeu configurar el vostre navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al vostre disc dur. Si us plau consulteu les instruccions i manuals del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

Gràcies a les cookies, és possible que es pugui reconèixer el navegador de l'ordinador utilitzat per l'Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries que l'Usuari, als perfils demogràfics dels Usuaris així com per mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i el nombre d'entrades.

10. DECLARACIONS I GARANTIES

En general, els continguts i serveis oferts a l'Espai Web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir-los, no s'atorga cap garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts a l'Espai web, incloent-hi, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, llevat de la mesura que per llei no es puguin excloure aquestes declaracions i garanties.

11. FORÇA MAJOR

L'empresa no serà responsable en tot cas d'impossibilitat de prestar servei, si aquesta és deguda a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.


12. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions Generals d'Ús, així com l'ús de l'Espai Web, es regeixen per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia les parts se sotmetran als jutjats i tribunals del domicili social del responsable del lloc web.

En cas que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals d'Ús resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d'una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que aquestes Condicions Generals d'Ús resultin inexigibles o nul·les en conjunt. En aquests casos, l'empresa ha de modificar o substituir aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura que sigui possible, aconsegueixi l'objectiu i la pretensió reflectits en l'estipulació original.

Política de Privadesa

En aquesta pàgina podeu trobar informació sobre com es manejaran i protegiran les vostres dades personals. La política de privadesa expressa com Cristalljoia tractarà la informació personal de totes les persones que interactuen amb el lloc web. Et demanem que llegeixis acuradament aquesta política de privadesa abans d'utilitzar la web, la qual està redactada segons les darreres directrius europees, de manera que no necessitis un advocat per comprendre-les sinó que simplement llegint qualsevol persona aquesta política pugui ser capaç de comprendre-la totalment.

D'acord amb el Reglament UE 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018, Cristalljoia t'informa que en acceptar aquesta política de privadesa, prestes el teu consentiment exprés, informat, lliure i inequívoc perquè Cristalljoia processi les teves dades personals, les quals seran protegides amb mesures tècniques i organitzatives adequades a la normativa vigent.

Responsable de la web

Nom del responsable: Cristalljoia,S.L.

Nom comercial: Cristalljoia

NIF/CIF: B59621847

Adreça física: C. Jaume I 16, Barcelona, Barcelona

Lloc web: www.cristalljoia.com

Activitat realitzada: Venda a l'engròs i al detall d'articles de regal i llar.

Correu electrònic de contacte: cmd@cristalljoia.com

Dades personals tractades

En aquest lloc web es poden recollir les dades següents, sempre per poder oferir el servei que la web té com a finalitat, depenent de les accions realitzades al lloc web per l'usuari:

Dades de navegació: el lloc web pot conèixer la vostra adreça IP, dispositiu utilitzat, navegador amb què accedeix l'usuari al lloc web i les dades de navegació i comportament de l'usuari dins del lloc. Això és per poder oferir la millor experiència dús als usuaris del lloc web.

Dades identificatives i de contacte: nom, cognoms, correu electrònic o qualsevol altre mètode de contacte sempre que l'usuari ho indiqui voluntàriament.

Dades contractuals: en cas d'adquirir béns o serveis oferts al lloc web.

Base legal del tractament de dades

Les dades dels usuaris són tractades en base a les bases legals següents:

Interès legítim del responsable del tractament de dades per protegir els usuaris de qualsevol tipus de frau o abús en l'ús dels serveis.

Consentiment atorgat per lusuari relatiu a contacte, subscripcions o comunicacions comercials.

Execució de contractes amb Cristalljoia per contractar serveis i poder gestionar-ne el lliurament.

Temps de conservació de les dades personals

El temps de conservació de les dades personals dels usuaris serà el menor possible en tot cas, encara que es podrà mantenir en més temps en cas d'haver de complir algun imperatiu legal que obligui aquest manteniment, com és el cas de les infraccions i sancions en l'ordre social (4 anys), les accions civils personals (5 anys), a efectes comptables (6 anys) i per complir algunes normatives relatives a la Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament de terrorisme (10 anys). En qualsevol cas, en termes generals i sense que concorri cap de les circumstàncies que obliguin a un manteniment més gran de les dades, es tindran el temps mínim possible.

Quins drets tens respecte de les teves dades?

Les teves dades són teves, per tant tindràs tot el dret a conèixer el tractament de dades que se'ls dóna per part de Cristalljoia a les teves dades. En concret, tindràs dret a:

Accedir a les teves dades

Rectificar o suprimir les dades

Cancel·lació de les dades

Limitació del tractament de les dades

Oposició al tractament

Portabilitat de les dades en qualsevol moment

A més, tens dret a retirar el consentiment en qualsevol moment sobre el tractament de les teves dades, encara que hagis consentit el mateix per a una finalitat concreta dins del web. En cas que consideris que el tractament de les teves dades vulnera els teus drets, pots posar-te en contacte amb l'Agència de Protecció de Dades a través del següent enllaç: https://www.aepd.es/

Si vols exercitar algun dels drets anteriorment descrits, ho pots fer en qualsevol moment enviant un correu electrònic a l'adreça cmd@cristalljoia.com. Per fer-ho, necessitareu enviar el formulari d'exercici de drets sobre dades personals, que podreu sol·licitar-nos via email o descarregar de la pròpia web de l'Agència de Protecció de Dades. En qualsevol cas, han d'anar signats electrònicament o adjuntant una fotocòpia/imatge del teu DNI o document identificatiu corresponent.

El formulari es podrà enviar tant per correu electrònic com per correu ordinari a l'adreça C. Jaume I 16, Barcelona, Barcelona.

Seguretat i declaració de bretxes de seguretat

A www.cristalljoia.com prenem totes les mesures al nostre abast i adequades al nivell de risc de les dades manejades per protegir la teva informació personal. En cas que detectem alguna bretxa de seguretat o creem raonablement que alguna de les teves dades pot haver estat exposada, ens posarem en contacte de forma immediata perquè puguis prendre les mesures de protecció necessàries davant de qualsevol tipus d'atac dirigit contra les teves dades personals.

Seguretat i manteniment de les teves dades

A www.cristalljoia.com ens comprometem a utilitzar i tractar les teves dades personals amb total confidencialitat, de manera d'acord amb la seva finalitat, així com adaptar totes les mesures per evitar qualsevol tipus d'alteració o pèrdua d'aquestes, així com accessos no autoritzats, segons el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

D'altra banda, www.cristalljoia.com ha de ser clar i transparent amb el fet que, igual que qualsevol altre lloc web d'internet, no podem garantir la seguretat i el no-accés autoritzat per part de pirates informàtics o qualsevol altre individu o organització criminal, cosa que podria violar la confidencialitat de les dades custodiades.

Pel que fa al maneig de dades per un altre tipus de processament, www.cristalljoia.com s'encarregarà sempre que el processament realitzat per qualsevol persona autoritzada per Cristalljoia estarà sota la mateixa obligació de confidencialitat que nosaltres.

En qualsevol cas, si en algun moment hi ha algun error o fuga d'informació o dades personals, Cristalljoia ho comunicarà el més aviat possible als usuaris afectats o potencialment afectats per això.

Exactitud i veracitat de les dades

Com que és qui els proporciona, l'únic responsable de la veracitat de les dades proporcionades a www.cristalljoia.com ets tu com a usuari, no tenint Cristalljoia cap responsabilitat respecte a l'exactitud o veracitat de les dades. En qualsevol cas, els usuaris han de proporcionar dades exactes i autèntiques, mantenint-les degudament actualitzades.

L'usuari es compromet a proporcionar informació correcta i completa en base a aquesta política de privadesa sempre que remeti dades de qualsevol tipus Cristalljoia a través de www.cristalljoia.com.

Revocabilitat de les dades

L'usuari presta el seu consentiment per al tractament i cessió de les dades en els termes exposats, però aquest no és un dret absolut, atès que el titular de les dades pot ser revocat en qualsevol moment, amb la mera manifestació de la seva voluntat i portant-ne a terme el procediment descrit anteriorment per a l'exercici dels drets arc davant de Cristalljoia. En qualsevol cas, aquesta revocació no té caràcter retroactiu en cap cas.

Canvis en la política de privadesa

Cristalljoia té reservat el dret a modificar la present política de privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives que existeixin en el futur, així com a les pròpies pràctiques comunes de la indústria o particulars de Cristalljoia. En cas d'actualització de les polítiques, s'anunciaran en aquesta pàgina qualsevol canvi amb anterioritat a l'aplicació i la seva obligatorietat.


Product added to wishlist
Product added to compare.